מכתב לילד

מכתב לילד מאת: תמיר גארי השבוע במקום מאמר, אנו נערוך תרגיל תרפויטי יוצא דופן. בתרגיל כל אחד מכם מתבקש לכתוב מכתב לעצמו בתקופה בה היה ילד. לנסח על דף מסרים, בקשות, תחושות ורגשות לילד או לילדה שהם פעם היו. מטרת התרגיל ללמוד להשלים עם העבר, לסלוח לעצמנו על תקופת הילדות והבגרות ותוך כך גם לילד … המשך קריאת הפוסט מכתב לילד