אג׳נדה טיפולית

האג׳נדה הטיפולית     מאת: תמיר גארי לאג׳נדה הטיפולית חשיבות רבה לא רק בהצלחת הטיפול אלא גם בקשר הנרקם בין המטפל למטופל. בספרות המקצועית קיימת התייחסות רבה לאג׳נדה הטיפולית וכיצד היא צריכה להתממש במהלך הטיפול. ישנם מטפלים שהולכים בצורה עיוורת אחר האג׳נדה של המטופל ומנגד כאלו אשר מנסים לדחוף בכח את מה שנראה להם כנושא … המשך קריאת הפוסט אג׳נדה טיפולית